Certificat de Master en Viticulture de l'UTAD, 2002.